Opsætning af fældealarmer i APPen er den samme uanset typen af ​​fælde.

Bare husk at vælge din fældetype i APPen i indstillingerne for fældealarmen.

Opsætning af en fældealarm på fælden varierer alt efter fældetype og detektionsmetode.

Se installationsvejledningerne (nedenfor) for den pågældende fældetype, eller kontakt CatchAlive ApS, hvis du er i tvivl om opsætningen.


Manual CatchAliveOne GoodNature A24 & CAMRO SafeTrapAutomatic (STA-25)

Skub CatchAliveOne ind i beslaget og klik den på GoodNature A24-fælden eller CAMRO SafeTrapAutomatic (STA-25)

Fremgangsmåden er ens uanset om det er en GoodNature A24 eller CAMRO SafeTrapAutomatic (STA-25) fælde.
Følge manualen for GoodNature A24.


Manual Live Animal Traps – Wire Box Trap

Manualer til montering af CatchAliveOne på siden af ​​fælden med en magnet på døren:


Manual Levende Fangst Fælde – Stor Kasse Fælde

Manual til montering af CatchAliveOne på fældedør

©Henry Bruun
©Henry Bruun
©Henry Bruun

CatchAlive måler vinklen på døren

Når fælden er åben og klar, er CatchAliveOne fældealarm vandret (vinkel på mindre end ±15° i forhold til vandret). Når fælden er lukket, skifter CatchAliveOne fældealarm hældning (vinkel på mere end 25° i forhold til vandret).

Ingen brug for magneter eller snoretræk


Manual Levende Fangst Fælde – Fald-Kassefælde

CatchAlive måler vinklen på fælden.

Når fælden er åben og klar, er CatchAliveOne fældealarmen vinklet (vinkel på mere end 20° i forhold til vandret). Når fælden er lukket, er CatchAliveOne vandret (vinkel på mindre end ±10° i forhold til vandret).

Ingen brug for magneter eller snoretræk


Montering af afrivningsmagnet

Fældealarm detekterer, når en magnet bliver fjernet


Manual CatchAliveOne for Klapfælde

Skru beslaget på siden af klapfælden. Sæt CatchAliveOne ind i beslaget.


Manual CatchAliveOne for Muldvarpefælde

Monter beslaget på siden af ​​muldvarpefælden med strips


Manual CatchAliveOne Foderautomatovervågning

Placer CatchAliveOne Feeder Disc oven på foderet i foderautomaten. Når foderniveauet er lavt, hænger CatchAliveOne Feeder Disc i snoren, og CathcAliveOne fældealarm aktiveres..


Manual CatchAliveOne til Trapper-Neozoen